Wat is kindercoaching?

Kindercoaching is een relatief jong vakgebied binnen de hulpverlening aan kinderen.

Het doel van een kindercoach is het helpen van kinderen die thuis of op school vastlopen, gedrag vertonen waar ouders of omgeving geen raad mee weten. Vandaag de dag, waarin kinderen veel moeten en mogen, het druk hebben met school, sporten en diverse andere "verplichtingen" is het niet zo vreemd dat kinderen soms de weg niet meer weten. Ouders zien vaak heel goed dat hun kind niet lekker in zijn vel zit maar weten niet altijd hoe ze hun kind het beste kunnen ondersteunen.

Als kindercoach help je het kind zijn eigen krachten en kwaliteiten te (her)ontdekken zodat het kind deze bewust kan inzetten. Als kindercoach ondersteun je alleen het kind. De kracht zit in het kind zelf dus ook de antwoorden worden in het kind gezocht.   

Het kind staat altijd centraal.

U als ouder/opvoeder van het kind wordt bij het in gang gezette traject betrokken en waar nodig van advies voorzien. Het is ook mogelijk dat u slechts op de achtergrond een rol speelt. Elke situatie is weer anders.

Mogelijke problemen:

   weinig zelfvertrouwen

   verlegenheid

   negatief zelfbeeld

   (faal)angst

   omgaan met pesten

   boosheid

   een vol hoofd hebben

   slaapproblemen

   moeite met concentratie

   puberproblematiek

  moeite met verwerken van ingrijpende gebeurtenis (bijv. verlieservaring, echtscheiding)

  ......................